• Black Twitter Icon
  • Black Tumblr Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

TETRAHEDRON                                               8"x10" oil, gold leaf, mixed media collage